reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© anthony bolan dreamstime.com Rynek komponentów | 18 lutego 2016

Rynek IC 2016: ostrożne oczekiwania

IC Insights przewiduje wzrost światowego rynku IC na poziomie 4%.

Rynek IC uzależniony jest zdaniem analityków od ogólnego wzrostu gospodarki. W efekcie, IC Insights łączy bezpośrednio wzrost rynku IC z globalnym wzrostem gospodarczym, mierzonym wskaźnikiem PKB. Według obliczeń IC Insights, światowy rynek półprzewodników zmniejszył sie w roku 2015 o 1%, jednak prognoza na rok 2016 to 4% wzrostu. Nieco szybciej, bo w tempie 5% rocznie, ma rozwijać się grupa OSD, czyli optoelektronika, czujniki oraz elementy dyskretne. W ujęciu ilościowym, łączne dostawy w roku 2015 wyniosły 840 mld sztuk, natomiast do roku 2018 wartość ta ma przekroczyć bilion. W roku 2015 dostawy wyrażone w sztukach wzrosły o 4%, na rok bieżący przewiduje się kolejny wzrost w wysokości 5%. Analogi stanowią aż 53% rynku wyrażonego w ilości sztuk w roku 2016. W perspektywie do roku 2020 analitycy spodziewają się też stabilnych cen. Decyduje o tym mniejsza ilość graczy w określonych segmentach rynku IC (np.DRAM czy MPU), mniejsze nakłady kapitałowe wyrażone jako procent sprzedaży, a także brak liczących się, nowych graczy na rynku. Wydaje się, iż napływ chińskich firm na początku ubiegłej dekady, był ostatnią dużą tego typu zmianą.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-1