reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© olgalis dreamstime.com Biznes | 07 października 2015

CST przejmuje oprogramowanie CoupleFil

Computer Simulation Technology poinformowało o przejęciu praw intelektualnych do oprogramowania CoupleFil, rozwijanego do tej pory przez InnoDev GmbH.

CoupleFil to narzędzie do projektowania filtrów pasmowo-przepustowych ze sprzężeniami krzyżowymi, które uzupełnia i rozszerza dotychczasowe funkcje symulacji i optymalizacji filtrów dostępne w CST STUDIO. Filtry ze sprzężeniami krzyżowymi są powszechnie stosowane w zaawansowanych aplikacjach RF i mikrofalowych, gdzie wymagane są wąskie pasma przepustowe i strome zbocza ch-ki na granicach pasm, np. w modułach T/R pracujących w stacjach bazowych BTS telefonii komórkowej lub na satelitach. Sprzężenia krzyżowe (sprzężenia pomiędzy nie-sąsiednimi rezonatorami) są używane do modyfikacji funkcji przenoszenia filtru. W większości stosuje się je do poprawy selektywności filtru poprzez tworzenie miejsc zerowych w jego funkcji przenoszenia. Zastosowanie sprzężeń o odpowiednim znaku (dodatnie/ujemne) pozwala również poprawić liniowość ch-ki fazowej filtru.
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2