reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Evertiq Komponenty | 14 maja 2014

Czuły i dokładny miernik prądu, nawet tego bardzo malutkiego

Firma ST zaprezentowała swoje nowe mierniki, mogące mierzyć prąd w zakresie już od pojedynczych miliamperów. Możliwe więc będzie dokładne mierzenie zużywanej energii przez urządzenia pozornie wyłączone (w trybie stand-by).

Firma ST przedstawiła nowe zintegrowane mierniki prądowe: STPM32, STPM33 i STPM34. W „erze niskich zużyć energii”, wzrastają wymagania stawiane miernikom, szczególnie w kwestii bardzo dokładnego pomiaru małych prądów. Obecne dostępne na rynku układy mierzą zużywaną energię bardzo dokładnie, jednakże najczęściej do ok 50 mA. Poniżej tej granicy wartości pomierzone są bardzo nierzetelne i obarczone dużym błędem, jak podaje producent. Wprowadzane komponenty pozbawione są tej wady i umożliwić mają bardzo dokładny pomiar już od pojedynczych mA. Chodzi tu przede wszystkim o wszelkiej maści urządzenia (głównie domowe), które przechodzą w tryb stand-by, jak np. telewizory. Nowe urządzenia typu „smart-meter” muszą umieć sobie radzić więc nawet z tak małymi prądami. Ich pomijanie może, jak podaje producent, zaowocować stratami nawet 1 MWh w ciągu roku, zależnie od urządzeń w naszym domu nieustannie włączonych do sieci. W strukturze układów znajdziemy bardzo dokładne mierniki prądowe oraz napięciowe (RMS) i układy kalkulujące zużywaną moc, a także detektory zbyt wysokiego bądź też zbyt niskiego napięcia. Specjalne detektory podłączone do przewodu neutralnego w STPM33 i STPM34 zapewnić mają bezpieczeństwo (wykrywać mają np. to, czy ktoś nie majstrował przy naszej sieci). STPM34 dodatkowo jest w stanie mierzyć nie tylko systemy jednofazowe, ale też wielofazowe. Są tu ponadto kompensatory temperatury, układy zapewniające długoterminową dokładność, interfejsy SPI/UART, elementy redukujące wpływ pól magnetycznych, itd. Ceny układów zaczynać się mają poniżej 1 USD przy zamówieniu 1000 sztuk.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2