reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© relpol Przemysł elektroniczny | 27 kwietnia 2012

Relpol: Po kilku latach strat, w 2011 wygenerował 6,9 mln PLN zysku

W 2011 r. GK Relpol osiągnęła 113 mln PLN przychodów że sprzedaży, co w stosunku do 2010 r. (89 mln PLN) stanowi wzrost o 27%.
Skonsolidowany wynik brutto na sprzedaży wyniósł w 2011 r. 27,6 mln PLN i był o 85% wyższy w
porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku 2010 (14,9 mln PLN). Wynik na sprzedaży netto w 2011 r. wyniósł 11,3 mln PLN, co w porównaniu z wynikiem z 2010 r. (0,4 mln PLN) oznacza poprawę o 10,9 mln zł.

Pozostała działalność operacyjna w 2011 r. zmniejszyła wynik grupy kapitałowej o 2,2 mln PLN. W tym samym okresie 2010 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej był mocno ujemny i wyniósł -7,0 mln PLN. Główny wpływ na to miały rezerwy na urlopy, wynagrodzenia, odpisy aktualizujące wartość zapasów, środków trwałych i prac badawczo-rozwojowych.

Działalność finansowa w 2011 r. o 278 tys. PLN zmniejszyła wynik grupy kapitałowej. W porównywalnym okresie 2010 r. wynik na działalności finansowej był nieznacznie dodatni i wyniósł 15 tys. PLN.

Działalność grupy kapitałowej w 2011 r. uwieńczona została bardzo dobrym wynikiem netto. Wyniósł on 6,9 mln PLN, co w porównaniu ze stratą w wysokości 8 mln PLN poniesioną w roku 2010 oznacza poprawę o blisko 15 mln PLN.

Rentowność brutto sprzedaży jest o 7,7 punktu procentowego wyższa niż w 2010 r., co wynika z dynamiki sprzedaży i ograniczenia kosztów. W związku z poprawą wyniku na działalności operacyjnej i finansowej o 15 punktów procentowych wzrosła rentowność netto sprzedaży. ROE i ROA po raz pierwszy od kilku lat są dodatnie.

Zatrudnienie w GK wzrosło w stosunku do 31.12.2010 r. o 11 osób. Wzrost zatrudnienia nastąpił w grupie pracowników produkcyjnych, co spowodowane zostało wzrostem produkcji w Relpol S.A. i w DP Relpol Altera. Relpol S.A. zatrudnia też dodatkowo pracowników na umowę zlecenie i korzysta z outsourcingu pracowniczego. Stan zatrudnienia w Relpol Baltija zmniejszył się o 80 osób i jeszcze się zmniejszy, gdyż po przeniesieniu produkcji do DP Relpol Altera, spółka ta jest w trakcie likwidacji.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 21 2018 15:34 V9.2.9-2