reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dmitriy-podlipayev-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 kwietnia 2012

18,8 mln PLN pochłonie InTechFun

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i techniki sensorowych (InTechFun) – projekt dedykowany nanoelektronice i sektorowi nanofotonicznemu.
Projekt kluczowy InTechFun realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 — 2013, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, w sektorze Technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych i Optoelektroniki. Zakończenie projektu ma nastąpić do końca 2013 r. Jego wartość szacuje się na 18.829.069 PLN, przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 15.672.121 PLN.

Koordynatorem projektu jest Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie. Liderem Projektu jest Pani Prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska – kierownik Zakładu Mikro i Nanotechnologii Półprzewodników Szerokoprzerwowych ITE.
W projekcie InTechFun uczestniczy 6 uczelni i Instytut (obejmujących 14 zespołów badawczych):
  1. Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie;
  2. Instytut Fizyki PAN w Warszawie;
  3. Politechnika Warszawska;
  4. Politechnika Śląska w Gliwicach;
  5. Politechnika Łódzka;
  6. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

Zadaniem InTechFun jest stworzenie nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej, podstaw dla rozwoju infrastruktury produkcyjnej w niewielkiej skali oraz zainicjowanie wytwarzania i wprowadzania polskich produktów na światowy rynek technologii społeczeństwa informacyjnego.

Celem naukowym projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających realizację nowych przyrządów półprzewodnikowych, wytwarzanych w oparciu o półprzewodniki szerokoprzerwowe, ze szczególnym uwzględnieniem struktur, w których elementy czynne wykorzystywać będą najbardziej perspektywiczne układy materiałowe:
- ZnO i półprzewodniki pokrewne, w tym domieszkowane jonami magnetycznymi;
- GaN i materiały pokrewne, w tym domieszkowane jonami magnetycznymi oraz
- SiC.

W centrum projektu będą indywidualne procesy technologiczne wytwarzania i kształtowania cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych, metalicznych i dielektrycznych, opracowane w postaci uniwersalnych modułów technologicznych, a następnie integrowane w pełny cykl technologiczny wytwarzania struktur przyrządowych, tak by w końcowym etapie projektu zademonstrować ich funkcjonalność w modelowych przyrządach elektronicznych i optoelektronicznych oraz wybranych sensorach.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 22 2018 22:05 V9.2.11-1