reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ES-SYSTEM Przemysł elektroniczny | 13 maja 2011

Grupa ES-SYSTEM: Wzrost zysku netto o 968% w 1Q.2011

Przychody ze sprzedaży Grupy ES-SYSTEM po 1Q.2011 roku wyniosły 33,8 mln zł i były wyższe o 14,22% od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego, głównie dzięki stabilnej sprzedaży w kraju i dynamicznym wzrostom za granicą.
W I kw. br. sprzedaż krajowa wzrosła o 7,31% r/r do poziomu 26,1 mln zł. Wzrost przychodów nastąpił głównie w branżach mniej dotkniętych przez kryzys, np. oświetlenie uliczne i parkowe, gdzie zanotowano 40% wzrostu sprzedaży r/r. Ściślejsza współpraca z odbiorcą hurtowym oraz intensyfikacja działań w obszarze promocji energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych przełożyły się na umocnienie pozycji Grupy na rynku.

Ważniejsze realizacje krajowe spółki ES-SYSTEM w I kw. 2011 roku:
· Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego miasta i gminy Kunów (woj. świętokrzyskie)
· Sąd w Rybniku
· Hotel Qubus w CH Sfera II w Bielsku-Białej
· Prywatny Szpital – Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy „PRO FAMILIA” w Rzeszowie
· Biurowiec Platinium w Warszawie
· Dworzec PKP Warszawa Wschodnia

W I kw. br. sprzedaż eksportowa Grupy wzrosła o 46,52% r/r do poziomu 7,6 mln zł, w związku z ożywieniem gospodarczym w krajach Unii, do której Grupa kieruje ok. 80% całej sprzedaży zagranicznej. W omawianym okresie Grupa zrealizowała liczbę zamówień zagranicznych w ilości przewyższającej średnią dla wcześniejszych kwartałów. Na koniec kwartału sprzedaż eksportowa stanowiła 22,6% sprzedaży Grupy wobec 17,6% w analogicznym okresie 2010 roku.

W I kw. 2011 roku zrealizowano, bądź kontynuowano realizację wielu ciekawych projektów oświetleniowych, a wśród nich:
· Staff Accommodation Building for Emirates National School - Mohammed Bin Zayed City, Abu Dhabi,
Zjednoczone Emiraty Arabskie
· Uniwersytet w Teruel, Hiszpania
· Realizacja prac przy projekcie Centralnego Banku Kuwejtu
· Zakończenie I etapu oświetlenia ulicznego Aarhus w Danii
· Airport Santiago, Galicia Province w Hiszpanii

W I kw. br. znacznie zwiększył się udział sprzedaży w Danii (do 25% z 6% na koniec 2010 roku) oraz w Hiszpanii (do 13% wobec 8% na koniec 2010 roku). Znaczący wzrost udziału rynku duńskiego to efekt wygranego przetargu międzynarodowego na oświetlenie zewnętrzne nowego centrum miasta Aarhus.

Zysk operacyjny po I kw. 2011 roku wzrósł o 300,57% do poziomu 1,4 mln zł. Grupa osiągnęła rentowność EBIT na poziomie 4,13% wobec 1,18% w analogicznym okresie 2010 roku. Wzrost zysku i rentowności operacyjnej Grupy jest pochodną lepszych wyników na sprzedaży i wzrostu wartości wypracowanej marży. Wartość marży była większa o 1,4 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wysoka wartość wzrostu zysku operacyjnego wynika z niskiej bazy roku ubiegłego.

Wypracowany w trzech pierwszych miesiącach 2011 roku zysk netto wyniósł 1,1 mln zł i był wyższy o 968% r/r. Rentowność sprzedaży netto osiągnęła poziom 3,19% wobec 0,34% w 2010 roku. Bezpośrednim powodem znacznego polepszenia zysku netto w I kw. 2011 roku względem porównywalnego okresu ubiegłego roku był lepszy wynik na działalności operacyjnej, jako pochodna lepszego zysku ze sprzedaży. Dodatkowo Grupa osiągnęła lepszy wynik na działalności finansowej o około 200 tys. zł.

PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY W 2011 ROKU
W 2011 roku ES-SYSTEM planuje realizację strategii sprzedażowej polegającej na dywersyfikacji klientów, stymulacji sprzedaży w kanale hurtowym oraz umacnianiu pozycji ES-SYSTEM w obszarze sprzedaży do dystrybucji (duże sieci hurtowe), a także dalszy rozwój oferty energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia ulicznego. ES-SYSTEM utrzymuje dobrą kondycję finansową, stabilną pozycję konkurencyjną i wykazuje wysokie bezpieczeństwo finansowe. Na koniec I kw. 2011 roku Grupa dysponowała gotówką w wysokości 16 022 tys. zł.

W ocenie Zarządu II kw. br. powinien przynieść dalszy wzrost sprzedaży Grupy na rynkach eksportowych. Sprzedaż krajowa będzie pozostawać pod wpływem czynników związanych z sezonowością branży, która w 2011 roku uległa przesunięciu z okresu zimowego na okres kwietnia-maja w związku z ożywieniem rynku pod koniec2010 roku. Zamówienia realizowane pod koniec 2010 roku były w znacznym stopniu rozliczane w I kw. br. W ocenie Zarządu 2011 rok powinien być przełomowy dla branży. Dobra koniunktura w budownictwie krajowym w I kw. br., wzrosty w sprzedaży kabli i przewodów powinny w znaczący sposób wpłynąć na wyniki segmentu w drugiej połowie 2011 roku. Dodatkowy impuls wzrostowy będzie związany z realizacją wielu obiektów pod EURO 2012.

Źródło: ES-SYSTEM

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 18 2018 14:17 V9.2.8-2