reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 11 grudnia 2009

KIGEiT realizuje projekt dofinansowany przez UE kwotą 5.6 mln zł

KIGEiT realizuje projekt SZOK ‘System Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP’ realizowany w ramach POIG 2007 - 2013, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2010.
Cele projektu określono na stronach KIGEiT następująco:
• Wykonanie badań w 16 przedsiębiorstwach (po 4 każdego typu: produkcyjne, handlowe, usługowe i wielofunkcyjne).
• Zbudowanie praktycznych modeli organizacyjnych przygotowanych do implementacji w programach informatycznych.
• Zbudowanie oferty usług o charakterze proinnowacyjnym, których celem jest transfer technologii organizacyjnej do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) w dostępnym, bezinwestycyjnym modelu, które pomogą tym przedsiębiorstwom podnieść ich efektywność i konkurencyjność na rynku.
• Pilotowe zaimplementowanie oferty (transfer technologii organizacyjnej) dla 100 użytkowników w 4-ch typach przedsiębiorstw z sektora MMSP.
• Udostępnienie wytworzonych w projekcie usług przedsiębiorstwo z sektora MMSP z wykorzystaniem współpracujących z KIGEiT w ramach projektu KIGNET izb gospodarczych.
Oczekiwane efekty :
• Udostępnianie wiedzy na temat efektywnego zarządzania firmą w formie optymalnych modeli działania (dla czterech typów firm - produkcyjnych, usługowych, handlowych i wielofunkcyjnych), które zawierać będą strukturę organizacyjną, definicje procesów i standardy dokumentów obowiązujące w poszczególnych rodzajach firm; modele te będą zapisane w otwartym standardzie umożliwiającym łatwe integrowanie z różnymi programami informatycznymi służącymi do zarządzania firmą.
• Udostępnienie powyższych modeli w wybranej dla celów projektu elastycznej aplikacji umożliwiającej zarządzanie obiegiem informacji i gromadzenie wiedzy w firmie; aplikacja dostępna będzie przez Internet dla wszystkich zainteresowanych firm, a dostarczana będzie w innowacyjnym modelu e-usługi SaaS polegającej na dostarczaniu oprogramowania w formie usługi (SaaS – Software as a Service).
• Upowszechnienie zasad bezpiecznego przechowywania informacji, wypracowanych w projekcie i uwzględniających specyfikę działania firm sektora MMSP.
• Udostępnienie materiałów informacyjnych i szkoleniowych ukierunkowanych na podniesienie wiedzy o dostępnych obecnie metodach efektywnego zarządzania firmą i podnoszących umiejętności kadry zarządzającej firm sektora MMSP, dostarczanych w formie modułów szkolenia e-learning.

Źródło: strona KIGEiT

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 14 2018 13:31 V9.2.8-1