reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 września 2016

APS Energia otrzymała 2,9 mln PLN dofinansowania

APS Energia podpisała umowę z Ministerstwem Rozwoju na dofinansowanie projektu: "Rozwój centrum badawczo-rozwojowego APS Energia w celu zwiększenia kompetencji w zakresie R&D oraz dywersyfikacji działalności o nowe innowacyjne produkty.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8,33 mln PLN, a całkowita kwota wydatków kwalifikowanych odpowiednio 6,78 mln PLN.

Producentowi zasilania gwarantowanego zostało przyznane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2,9 mln zł, co stanowi blisko 43% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczyna się 12 listopada 2015 r. i kończy w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. 31 czerwca 2017 r. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych lub transz zaliczek.

Finansowanie zostało przyznane w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Ministrem Rozwoju.

Źródło: akcjonariat.pl

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 10 2018 12:38 V9.0.1-2