reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 27 kwietnia 2016

Apator opublikował skonsolidowany raport roczny

W 2015 roku przychody Grupy Apator wyniosły 768,51 mln PLN i wzrosły o 6% r/r. Spadł natomiast zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto, ale prognozy na rok 2016 – wysokie.
Wybrane dane finansowe Grupy Apator za rok 2015:- Mimo słabszych niż prognozowane wyników finansowych Apator potwierdził, że potrafi mierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z niekorzystnych zmian warunków rynkowych – pisze prezes zarządu, Adam Szostak w liście do akcjonariuszy. Rok 2015 grupa Apator zamknęła wzrostem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 6% rok do roku. Jest to wynikiem skutecznych akwizycji przeprowadzonych w latach 2014-2015 (głównie włączeniem do grupy w kwietniu 2014 r. spółki Elkomtech oferującej systemy zarządzania siecią elektroenergetyczną) oraz wzrostu organicznego – informuje Apator.

Spółka zależna Apator Rector zanotowała stratę netto 8,6 mln PLN, podczas gdy w budżecie zaplanowany był zysk. Bezpośrednią przyczyną starty były opóźnienia w realizacji kluczowych kontraktów. Co więcej, ”odchylenie rzeczywistych kursów walutowych od kursów budżetowych (w szczególności kursu PLN/USD) przełożyło się na znaczący wzrost kosztów produkcji (głównie liczników energii elektrycznej oraz wybranych typów wodomierzy), których nie można było skompensować wyższą ceną sprzedaży produktów ze względu na wysoki poziom konkurencji i utrzymującą się w tej branży erozję marż. Na niższe niż oczekiwano marże wpłynął też wzrost kosztów ogólnozakładowych, w tym koszty prowadzonych procesów akwizycyjnych” – czytamy w sprawozdaniu.

Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 roku przedstawia się następująco:


Apator ocenia więc, że rok 2015 był trudnym okresem dla Grupy. - Spółki musiały się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, uwarunkowanymi zarówno zamianami rynkowymi, jak i realizacją skomplikowanych długoletnich projektów – podkreśla Apator. Perspektywy na rok 2016 wydają się być jednak znacznie lepsze. - Wzrost sprzedaży przewiduje się we wszystkich głównych grupach produktowych, a na szczególną uwagę zasługuje powrót Apator Metrix i GWi na rynek holenderski z dostawami gazomierzy inteligentnych. Działania podjęte w ramach planu naprawczego w Apator Rector w 2015 r. mają na celu wyjście ze strat i powrót do nowej kontraktacji o dobrej rentowności – ocenia Apator. Zatem cele na 2016 rok to osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 850 mln PLN, a skonsolidowanego zysku netto – 80 mln PLN.

Źródło: © Apator

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 22 2018 22:05 V9.2.11-2