reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© shawn hempel dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 22 września 2015

NCBR: 200 mln PLN na innowacyjne rozwiązania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na opracowanie nowatorskich w skali światowej rozwiązań przeznaczy 200 mln PLN.
Konkurs w ramach działania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” to nowa propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Budżet ogłoszonego konkursu wynosi 200 mln PLN. Celem działania jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania polskich, unikalnych w skali globalnej rozwiązań.

– Nauka musi się rozwijać, a nasza gospodarka może czerpać z tego wymierne korzyści. Ogromny potencjał polskiej nauki może zostać z korzyścią dla nas wszystkich wykorzystany dzięki efektywnej współpracy najlepszych zespołów badawczych z przedsiębiorcami nieobawiającymi się podejmować ryzyka i gotowymi realizować nowatorskie projekty. Ogłoszony przez NCBR konkurs stwarza im możliwość podjęcia tych wyzwań – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zgłaszane w konkursie projekty, poza innowacyjnością w skali światowej, będą musiały wpisywać się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, a jednym z kryteriów oceny będzie również opłacalność wdrożenia. O dofinansowanie w wysokości do 10 mln PLN będą mogły ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym co najmniej połowę jego składu muszą stanowić przedsiębiorcy. Wprowadzone przez NCBR kryteria przełożą się na zwiększenie liczby ambitnych projektów B+R realizowanych przez polskie konsorcja oraz poprawę efektywności współpracy przedsiębiorców z naukowcami.

– Wysoko stawiamy poprzeczkę i oczekujemy ambitnych projektów, które mogą doprowadzić do przełomu technologicznego w danej dziedzinie. Dążymy do zwiększenia zaangażowania przedsiębiorców w działalność B+R nie tylko z punktu widzenia środków przeznaczanych na ten cel, ale przede wszystkim lepszej jakości realizowanych projektów. Współpraca z najlepszymi jednostkami naukowymi da im szansę na wdrożenie innowacji w skali globalnej – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 21 października do 19 listopada 2015 roku. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają w ok. 90 dni od zakończenia naboru wniosków.

---
Źródło: NCBR

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 16 2017 14:56 V8.8.6-2