reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© gingergirl dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 sierpnia 2015

PZ Cormay: kto i gdzie zrobi BluexBox’a?

Wkrótce PZ Cormay rozpocznie nową emisję akcji o wartości 46.3 mln zł, z której ma sfinansować dalszy rozwój aparatury medycznej. Przy tej okazji przyjrzeliśmy się przyszłej strategii produkcyjnej firmy.
Nowe produkty

PZ Cormay opiera strategię rozwoju na założeniu, iż w ciągu kilku najbliższych lat uda mu się sfinalizować proces wprowadzania na rynki czterech innowacyjnych analizatorów: analizatora biochemicznego BlueBox (przeznaczony dla gabinetów lekarskich), analizatorów hematologicznych w technologii 5-diff: Hermes (wersja dedykowana dużym i średnim laboratoriom) i Hermes Junior (wersja dedykowana małym laboratoriom) oraz analizatora biochemicznego Equisse. Podobnie jak obecnie oferowane urządzenia, również i nowa generacja jest opracowywana we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Komercjalizacja i rozpoczęcie masowej produkcji Blue Box przewidziane są obecnie w pierwszej połowie 2016 r.
PZ Cormay zakłada, iż wprowadzenie do sprzedaży analizatora hematologicznego Hermes w technologii 5-diff oraz analizatora biochemicznego Equisse nastąpi na przełomie 2015 r. i 2016 r. Projekt związany z produkcją analizatora Hermes Junior znajduje się na etapie prac rozwojowych.


Obecnie produkcja w Chinach

Obecne analizatory biomedyczne, Accent-200 i 300 oraz BS-400, produkowane są w Chinach, we współpracy z Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Umowa z chińskim partnerem to umowa typu OEM: jej istotą jest zobowiązanie Mindray do ich wytworzenia i oznakowania marką handlową PZ Cormay i późniejsza ich sprzedaż przez PZ Cormay pod marką polskiej firmy.

Rozwój Bluex-Box: Niemcy w roli głównej

Projekt związany z produkcją analizatora BlueBox znajduje się na etapie industrializacji, tj. adaptacji
z laboratoryjnego prototypu do produktu przemysłowego, który może zostać wdrożony do seryjnej produkcji
oraz optymalizacji ostatecznego produktu pod względem kosztów produkcji i funkcjonalności. PZ Cormay współpracuje w tym zakresie z dwoma firmami: Wild Elektronik oraz Scope Fluidics Sp. z o.o.

Umowa z Wild Elektronik und Kunststoff GmbH & CO KG z siedzibą w Wernberg w Austrii dotyczy wspólnych działań zmierzających do komercjalizacji (przygotowania do produkcji) urządzenia Blue Box, w szczególności poprzez stworzenie oprogramowania oraz graficznego interfejsu użytkownika tego urządzenia. Strony przewidziały w ramach realizacji umowy fazę analizy urządzenia, prace polegające na optymalizacji jego funkcjonowania i fazę finalnego ustalenia (designu) urządzenia, a także realizację i przygotowanie prototypu oraz wdrożenie urządzenia do produkcji. W zakresie przygotowania oprogramowania przewidziano analizy algorytmu i funkcji oprogramowania, przygotowanie koncepcji oprogramowania, stworzenie samego oprogramowania przewidującego funkcjonalność na urządzenia mobilne i PC.

Strony przewidziały możliwość powierzenia produkcji urządzenia WILD po zakończeniu fazy prac koncepcyjnych, przy czym współpraca ta nie została przesądzona w sytuacji gdy oferta WILD będzie z uzasadnionych powodów gorsza od ofert innych podmiotów, w szczególności z uwagi na kryterium ceny i jakości.

Pewna rola w procesie industrializacji Blue Box’a przypada także polskiej firmie Scope Fluidics Sp. z o.o., która jest twórcą prototypu urządzenia - Scope zobowiązana jest zapewnić wsparcie w nadzorze nad realizacją prac komercjalizacyjnych.

Należy też wspomnieć, iż w poprzednich latach Scope pracował nad prototypem Blue Box HT, wysokowydajną odmianą urządzenia, dedykowaną dużym laboratoriom diagnostycznym. Jednak PZ Cormay na przełomie roku 2014/2015 podjął decyzję o zaniechaniu industrializacji tej odmiany.

Nad koncepcją analizatora Equisse Emitent współpracował pierwotnie z firmą Maxmat, a obecnie współpracuje z Wild Elektronik and Kunststoff GmbH & Co KG. W przyszłości jego montaż ma odbywać się w powstającym centrum w Lublinie.

Analizatory hematologiczne powstaną we Francji

20 marca 2014 r. PZ Cormay zawarł z DIAGDEV SAS z siedzibą w Castries (Francja) umowę dotyczącą przygotowania prototypu innowacyjnego analizatora hematologicznego i późniejszego przeniesienia na PZ Cormay wszelkiego know-how, własności intelektualnej, praw autorskich i własności przemysłowej związanej z realizacją przedmiotu umowy. Celem PZ Cormay określonym w umowie jest wdrożenie powstałego na podstawie tej umowy urządzenia do produkcji.

W prospekcie emisyjnym PZ Cormay nie znajdujemy informacji na temat przyszłej produkcji tych urządzeń we Francji. Znajduje się natomiast wzmianka, iż podobnie jak analizator Equisse, rodzina Hermes ma być montowana w Lublinie.

Rola centrum w Lublinie

Od kwietnia 2013 r. Emitent realizuje inwestycję polegającą na stworzeniu nowego centrum produkcyjno-logistycznego Emitenta na terenie SSE EURO-PARK Mielec, w Podstrefie Lublin, w którym realizowana będzie produkcja innowacyjnych analizatorów i produkcja odczynników. Dodatkowo, w Lublinie, zostaną ulokowane budynki biurowe, centrum badawczo-rozwojowe związane z nowymi produktami oraz laboratoria badawcze dla odczynników i testowania aparatów diagnostycznych.

W nowym centrum produkcyjnym realizowane będą dwa kluczowe procesy związane z produkcją analizatora BlueBox : produkcja i napełnianie kaset mikroprzepływowych oraz montowanie aparatów w ramach montowni wyposażonej w stanowiska kontroli jakości. Ponadto, w nowym zakładzie produkcyjnym PZ Cormay przewiduje wdrożenie do produkcji analizatorów Hermes oraz Equisse (montownia), a także odczynników biochemicznych i hematologicznych. Przewidziane jest również wybudowanie magazynu wysokiego składowania, chłodni oraz biur i pomieszczeń technicznych.

Trzeba jednak podkreślić, iż mimo rozpoczęcia prac budowlanych jeszcze w roku 2014 (dotychczas wykonano m.in. prace ziemne i fundamentowe), na dziś prace nad realizacją inwestycji w Lublinie zostały wstrzymane i nie znany jest żaden termin jej ukończenia.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 22 2018 22:05 V9.2.11-2