reklama
reklama
reklama
reklama
© maria simonova dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 lipca 2015

Jesienią ruszy konkurs dla dużych firm na projekty B+R

We wrześniu br. można spodziewać się ogłoszenia konkursu skierowanego do dużych przedsiębiorców w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki” (Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).
Nabór wniosków ma być prowadzony od 14 października do 30 listopada br. Planowane jest dokonywanie oceny przedłożonych projektów w terminie 60 dni od złożenia wniosku. Dofinansowanie udzielane będzie na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 5 mln PLN. Dofinansowanie może wynieść od 25% do nawet 65% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od rodzaju prac planowanych w projekcie (badania przemysłowe lub prace rozwojowe).

Warunkiem ubiegania się o dotację będzie wpisywanie się projektu w zakres tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Preferowane będą projekty charakteryzujące się najwyższym potencjałem innowacyjnym, opłacalnością wdrożenia, zapotrzebowaniem rynkowym na rezultaty prac B+R.

Przedsiębiorca będzie mógł aplikować o dofinansowanie samodzielnie. Współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi, będzie możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, na komercyjnych zasadach, przy ograniczeniu zakresu podwykonawstwa do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Poza kosztami podwykonawstwa możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na wynagrodzenia personelu badawczego, koszty aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne (surowce, odczynniki itp.) czy koszty amortyzacji budynków i gruntów wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu.

---
Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o.
www.taxand.pl

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
August 13 2017 16:10 V8.5.9-2