reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© anthony bolan dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 lipca 2015

Szansa na dotacje na innowacyjne inwestycje w małych i średnich firmach

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) będzie jednym z głównych źródeł dofinansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorców.
Zgodnie z harmonogramem naborów pod koniec lipca br. ogłoszony zostanie konkurs na wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R tzw. „Badania na rynek”. Nabór prowadzony będzie od 1 września do 1 października br. Konkurs skierowany będzie wyłącznie do małych i średnich firm. Minimalna wartość projektu to 10 mln PLN.

Dofinansowanie będzie udzielane na stworzenie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia wyników prac B+R to jest m.in. na zakup maszyn, urządzeń, licencji, innych wartości niematerialnych i prawnych, a także towarzyszących tym wydatkom budynków czy gruntów. Wdrażane wyniki prac B+R powinny być samodzielnie wypracowane przez Wnioskodawcę lub opracowane na jego zlecenie.

Dofinansowanie może wynieść od 15% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa, przy czym maksymalna kwota dofinansowania to 20 mln PLN. Preferowane będą projekty dotyczące wdrożenia innowacji produktowej o skali szerszej niż krajowa, z dużym potencjałem rozwojowym dla branży, o wysokim stopniu opłacalności i konkurencyjności. Dodatkowo premiowane będzie wpisywanie się projektu w zakres Krajowej Inteligentnej Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

Instytucją organizującą konkurs będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Planowany harmonogram naboru wniosków można odnaleźć na stronie dedykowanej PO IR: www.poir.gov.pl

---
Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o.
www.taxand.pl

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 10 2018 12:38 V9.0.1-1