reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© verticalarray dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 maja 2015

Nowa siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej otwarta

PGZ rozpoczęła już działalność w nowej siedzibie w Radomiu oraz podpisała szereg umów dotyczących współpracy badawczo-rozwojowej z udziałem Agencji Rozwoju Przemysłu, uczelni wyższych i ośrodków badawczo- rozwojowych.
Jedną z umów jest porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu i PGZ, które będą współpracować na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów. Spółki podpisały 6 maja bieżącego roku w Radomiu list intencyjny, na mocy którego PGZ stała się uczestnikiem Platformy Transferu Technologii. - Spółki wchodzące w skład Grupy PGZ należą do jednych z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Przeznaczają wysokie nakłady na działalność badawczo-rozwojową oraz zgłaszają wiele patentów. Te rozwiązania i know-how, dotychczas stosowane wyłącznie na potrzeby wojska, powinny znaleźć zastosowanie także w sektorze cywilnym, m.in. w branży energetycznej i górnictwie. W tym aspekcie otwiera się szerokie pole współpracy pomiędzy PGZ a innymi kluczowymi spółkami Skarbu Państwa, m.in. ARP. Technologie podwójnego zastosowania na całym świecie dają impuls do rozwoju gospodarczego – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

- Zawiązana umowa Konsorcjum pomiędzy PGZ S.A., PIT-RADWAR S.A., Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 to szansa na rozwój polskich systemów bezzałogowych statków powietrznych. Zgodnie z ogłoszonym wczoraj przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Narodowym Programem Budowy Bezzałogowych Samolotów uczestnicy konsorcjum zaoferują polskiej armii m. in. platformę E-310 opracowaną wspólnie przez polskie spółki - należącą do PGZ spółkę PIT- RADWAR S.A. oraz firmę EUROTECH sp. z o.o. - pisze PGZ w komunikacie.
Kolejna z podpisanych umów dotyczy zawiązania konsorcjum, którego liderem jest PGZ, na dostawę bezzałogowych statków powietrznych.

Dodatkowo, w ramach zawiązanego wcześniej konsorcjum „Narew”, podjęto decyzję o zaangażowaniu wiodących uczelni wyższych do wspólnych prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych dla modernizacji systemu Obrony Przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. Ta decyzja zaowocowała podpisaniem dzisiaj umowy trójstronnej o współpracy pomiędzy PGZ , WAT i Politechniką Warszawską. Włączenie uczelni do prac nad programem „Narew” przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz kształcenia w Polsce wysokiej klasy specjalistów, zwłaszcza w zakresie technologii rakietowych.

PGZ zawarła także ramowe porozumienie o współpracy z ARP, Politechniką Warszawską, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Wojskową Akademią Techniczną, Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Radomskim Centrum Innowacji i Technologii. Głównym celem zawartego porozumienia jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu.

W nowej siedzibie PGZ pracować będą specjalności zatrudnieni w działach księgowości, administracji, marketingu, handlu, produkcji, IT oraz zespoły obsługujące poszczególne programy modernizacji polskiej armii, a także osoby odpowiedzialne za badania i rozwój oraz innowacje. Docelowo zatrudnienie wzrośnie o ponad 120 osób do końca roku. Nabór na wybrane stanowiska już trwa. PGZ w Radomiu aktualnie zatrudnia łącznie blisko 500 osób i jest jednym z kluczowych pracodawców w regionie.

PGZ tworzy Grupę ponad 60 spółek działających w branży produkcyjno-usługowej, które zatrudniają ok. 17,5 tys. pracowników. W efekcie konsolidacji powstał jeden z największych koncernów obronnych w tej części świata.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 22 2018 22:05 V9.2.11-1