reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© shawn hempel dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 marca 2015

Wkrótce ruszają pierwsze konkursy z Funduszy UE na projekty B+R

11 marca zostały przyjęte kryteria oceny projektów dla wybranych działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które wspierać będą projekty B+R. Pozwoli to na uruchomienie pierwszych konkursów skierowanych do przedsiębiorstw.
Już w kwietniu br. można spodziewać się ogłoszenia konkursu skierowanego wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorców w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki”. Nabór wniosków ma być prowadzony od 4 maja do 31 grudnia br. w trybie ciągłym. Planowane jest dokonywanie oceny przedłożonych projektów w terminie 60 dni od złożenia wniosku. Dofinansowanie udzielane będzie na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln PLN. Dofinansowanie może wynieść od 35% do nawet 80% wartości kosztów kwalifikowanych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac planowanych w projekcie (badania przemysłowe lub prace rozwojowe).

Ogłoszenie kolejnego konkursu skierowanego zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców w ramach działania „Demonstrator” planowane jest również w kwietniu br. Nabór ma być prowadzony od 7 maja do 22 czerwca br. Dofinansowanie przeznaczone będzie na budowę instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla małych i średnich firm to 5 mln PLN, dla dużych – 20 mln PLN. Dofinansowanie może wynieść od 25% do 60% wartości kosztów kwalifikowanych.

W ramach obu działań warunkiem ubiegania się o dotację będzie wpisywanie się projektu w zakres tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji czyli obszarów tematycznych istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Preferowane będą projekty charakteryzujące się najwyższym potencjałem innowacyjnym, opłacalnością wdrożenia, zapotrzebowaniem rynkowym na rezultaty prac B+R.

Przedsiębiorca będzie mógł aplikować o dofinansowanie samodzielnie. Współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi, będzie możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, na komercyjnych zasadach, przy ograniczeniu zakresu podwykonawstwa do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Poza kosztami podwykonawstwa możliwe będzie pozyskanie dofinansowania na wynagrodzenia personelu badawczego, koszty aparatury i wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne (surowce, odczynniki itp.) czy koszty amortyzacji budynków i gruntów wykorzystywanych na potrzeby realizacji projektu.

---
Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy Crido Taxand Sp. z o.o.
www.taxand.pl

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 17 2018 19:38 V9.3.2-2