reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 marca 2015

PZ Cormay stwierdził nieprawidłowości w wynikach finansowych

Według szacunków zarządu spółki łączna kwota stwierdzonych w latach 2009-2014 nieprawidłowości przekroczyła kwotę 21 mln PLN.
- Z tej kwoty około 4,5 mln PLN kosztów zostało w latach 2009-2012 błędnie odniesione na koszty pozyskania kapitału, zawyżając tym samym wyniki finansowe w tym okresie. Kwoty, które w latach ubiegłych powinny wpłynąć na wynik finansowy (poprzez jego obniżenie) stanowią około 14,3 mln PLN i jako błąd podstawowy zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych. Kwoty nieprawidłowości które wpłyną na obniżenie wyniku roku 2014 sięgają 2,3 mln PLN – czytamy w raporcie PZ Cormay.

Spółka zastrzega że trwa sporządzanie raportu kwartalnego i do czasu jego publikacji podane wartości liczbowe mogą ulec korektom.

Jak informuje PZ Cormay, zakres stwierdzonych nieprawidłowości obejmuje następujące przypadki:
- istotne koszty działalności operacyjnej były aktywowane jako rozliczenia międzyokresowe w
szczególności prace rozwojowe;
- istotne koszty działalności operacyjnej były aktywowane jako środki trwałe w budowie;
- istotne nakłady na prace badawcze i rozwojowe prezentowano tak jakby były to wyłącznie prace rozwojowe (nakłady na prace badawcze nie były odnoszone do okresów bieżących);
- istotne koszty działalności operacyjnej w szczególności koszty zarządu i koszty sprzedaży były
odnoszone w koszty pozyskania kapitału (zmniejszenie kapitału zapasowego);
- zaniechane nakłady na środki trwałe w budowie nie były na bieżąco ujmowane w kosztach;
- zakończone prace rozwojowe nie były na bieżąco rozliczane.

PZ Cormay poinformował też o zawarciu z TTL1 umowy sprzedaży 15% akcji spółki zależnej Orphee za 11,6 mln PLN. Przeprowadzenie transakcji jest uzasadnione potrzebą pozyskania środków finansowych w celu kontynuacji procesu inwestycyjnego – podała spółka. Umowa została zawarta 26 lutego 2015 roku.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 18 2018 14:17 V9.2.8-2