reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel-dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 sierpnia 2014

Relpol zwiększa sprzedaż

Poprawa sytuacji rynkowej zaobserwowana w III kw. 2013 r. utrzymywała się w pierwszym półroczu 2014 roku – pisze Relpol w raporcie okresowym. GK poprawiła wyniki w stosunku do I p. 2013 roku.

W I półroczu 2014 r. GK Relpol osiągnęła ok. 53,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w stosunku
do I półrocza 2013 r. (52,6 mln zł) stanowi wzrost o 2,1 %. W raportowanym okresie GK wypracowała zysk netto w wysokości 3,099 mln zł, z tego zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł prawie 2,9 mln zł i był o 17,6% wyższy od zysku netto wypracowanego w I półroczu 2013 r. (2,45 mln zł). Głównym powodem była poprawa sytuacji rynkowej i wyższa sprzedaż do stałych oraz nowych klientów.Największy udział w strukturze sprzedaży, ponad 31%, stanowi rynek polski. W I p. 2014 r. sprzedaż krajowa wyniosła 16,78 mln zł i wzrosła w stosunku do I p. 2013 r. o 5,4%. Sprzedaż na rynkach zagranicznych wyniosła 36,9 mln zł i wzrosła o 0,7%.

Grupa kapitałowa handluje z ponad 50 państwami świata. Największym i najbardziej stabilnym rynkiem eksportowym jest rynek niemiecki, z 25,6% udziałem w strukturze sprzedaży. W I p. 2014 r. do Niemiec sprzedano produkty i towary o wartości 13,7 mln zł, co stanowi najwyższy w historii grupy kapitałowej poziom sprzedaży do tego kraju. Rośnie też sprzedaż do Wielkiej Brytanii, Włoch czy Hiszpanii, ale spada we Francji i na Węgrzech.

- Niepokoić może sytuacja na Ukrainie i w Rosji. Głównym celem grupy kapitałowej jest zabezpieczenie płynności dostaw dla jej odbiorców. Na razie nie mieliśmy na Ukrainie większych problemów z transportem ani z płynnością dostaw. Produkcja jest tam na oczekiwanym poziomie, nie ma problemów kadrowych ani jakościowych – czytamy w raporcie. Relpol jest przygotowany, by w razie potrzeby szybko odbudować siły wytwórcze w Polsce. - Już w I półroczu 2014 r., z ostrożności przenieśliśmy z Ukrainy do Polski montaż wyrobu, którego odtworzenie linii produkcyjnych w Polsce, przekroczyłoby okres 2 miesięcy i wiązałoby się z dużymi kosztami. Na razie zawiesiliśmy też planowany na Ukrainie, na I połowę 2014 r. montaż produkcji nowych przekaźników przemysłowych. Jeżeli sytuacja na Ukrainie w najbliższych miesiącach będzie taka, jak jest obecnie, to rozważymy przeniesienie montażu nowych przemysłówek z początkiem 2015 roku – informuje spółka.

Relpol pozytywnie patrzy na sytuację GK w drugim półroczu, chociaż, jak zastrzega w raporcie „trudno jest jednoznacznie przesądzić o kierunku rozwoju rynku w III i IV kwartale 2014 roku”. - Jednakże, jak już wspomnieliśmy powyżej, nie ma powodów do niepokoju. Sprzedaż jest na wysokim poziomie, Relpol powiększył swoje portfolio o nowych klientów, więc w sytuacji poprawy koniunktury na większości rynków, powinno to procentować w wartości sprzedaży – czytamy dalej w sprawozdaniu.

---
Źródło: © Relpol

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 22 2018 22:05 V9.2.11-1