reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 19 maja 2009

Najważniejsze fakty dotyczące działalności Apator SA w roku 2008

Artykuł zawiera krótkie omówienie najważniejszych faktów dotyczących działalności Apator SA, wpływających na uczestników łańcucha dostaw dla elektroniki w roku 2008
Informacje pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Apator SA za 2008 rok oraz Sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2008:
• Sprzedaż w roku 2008 wyniosła 100.031 tys zł, co stanowi wzrost o 111.11% w stosunku do roku 2007 (90.031 tys zł)
• Zysk na sprzedaży wyniósł 10.510 tys zł i był mniejszy od uzyskanego w roku 2007 o 13% (12.047 tys zł)
• Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 17.121 tys zł i był niemal identyczny jak rok wcześniej (17.055 tys zł)
• Zysk netto wyniósł 34.607 tys zł, co stanowi niewielki, blisko 3-procentowy spadek w stosunku do roku 2007 (35.618 tys zł)
• Segment pomiarowy przyniósł spółce 42.456 tys zł przychodu (22.047 tys zł, 192.57%), segment łącznikowy 52.080 tys zł (62.669 tys zł, -16.9%), pozostała sprzedaż 5.495 tys zł (5.315 tys zł).
• Sprzedaż systemów pomiarowych i kredytowo - przedpłatowych liczników energii elektrycznej przyniosła w 2008 roku spółce APATOR SA przychody na poziomie 14.047 tys. zł. Jest to poziom wyższy niż w analogicznym okresie 2007 roku o 1.381 tys. zł.
• Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 398 osób, czyli zmniejszyło się o 38 osób w stosunku do poziomu z dnia 31 grudnia 2007 roku.
• Wydatki inwestycyjne w 2008 r. osiągnęły poziom 4.208 tys zł. W zakresie prowadzonej przez Apator SA produkcji elektronicznej w roku 2008 zrealizowano następujące inwestycje: stanowiska do testu funkcjonalnego, urządzenia do krępowania i obcinania elementów elektronicznych, linia montażu liczników kredytowych, urządzenia do kalibracji liczników, urządzenie do montażu elementów elektronicznych, testery płytek drukowanych itp.
• Do największych dostawców spółki należał Pafal SA Świdnica, dostarczający komponenty elektroniki (z tytułu przejęcia zakupów komponentów elektroniki przez Apator SA).
• Największym dostawcą usług EMS był w roku 2008 Alco Electronics Sp. z o.o. z Wołowa. Obecnie obsługa produkcyjna Apator SA prowadzona jest przez Hanza Poland, która przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Alco Electronics w zeszłym roku.
• W odniesieniu do 2007 roku należy wskazać na znaczący wzrost zakupów elektroniki, z 10% do 33%.Wynika to z faktu, iż Apator SA przejął w drugim kwartale 2008 roku od spółki zależnej FAP PAFAL SA zakupy komponentów elektroniki do produkcji liczników energii elektrycznej. Komponenty elektroniki kupowane są od zakwalifikowanych producentów i dystrybutorów, głównie przy wykorzystaniu aplikacji przetargowej Proffer. Pozwala to dostawcom w systemie on-line 24 godziny/dobę składać oferty, znając najniższą aktualną cenę, wymagania jakościowe i logistyczne Apatora. Dostawca po złożeniu najlepszej oferty i otrzymaniu pierwszego zamówienia ma również dostęp w aplikacji Proffer do potrzeb materiałowych w całym horyzoncie planowania Apatora.
• W roku 2008 nastąpiła ważna zmiana charakteru współpracy ze spółką zależną PAFAL SA: w 2007 r. przez Apator SA wykonywana była wyłącznie usługa montażu płyt elektroniki, natomiast od II kwartału 2008 r. w Apator SA odbywał się cały proces produkcyjny tego wyrobu, począwszy od zakupu materiału do sprzedaży gotowego produktu. W efekcie, przychody ze sprzedaży płyt elektronicznych do kredytowych liczników energii elektrycznej w 2008 roku osiągnęły wartość 19.342 tys. zł i były wyższe o 16.610 tys zł. Jedynym odbiorcą płyt jest spółka FAP PAFAL SA, producent kredytowych liczników energii elektrycznej.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 14 2017 20:30 V8.8.9-1