reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 07 maja 2009

Kontynuacja działalności Pronox zagrożona

Producent odbiorników TV oraz sprzętu IT Pronox Technology SA w swoim skonsolidowanym raporcie rocznym wskazuje na zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki.
Pronox jest między innymi producentem znanej marki sprzętu IT EasyTouch, pod którą od niedawna produkuje również własne LCD TV. W roku 2008, między innymi z powodu nietrafionych inwestycji w opcje walutowe, poniósł 35.4 mln zł straty netto, przejadając wieloletnie zyski. Co więcej, również w działalności operacyjnej firma odnotowała dotkliwą stratę na poziomie -15.4 mln zł, wobec 10.2 mln zł zysku w roku 2007j.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Pronox za rok 2008, Zarząd Spółki zdecydował się na zamieszczenie następującej wypowiedzi: ‘Zrealizowana strata w 2008 roku oraz negatywny wynik na instrumentach finansowych z terminem rozliczenia w 2009 roku w istotnym stopniu wpływają na bieżącą płynność przedsiębiorstw i terminową obsługę zobowiązań. Od listopada 2008 prowadzona jest restrukturyzacja przedsiębiorstw w celu ograniczenia kosztów bieżącej działalności, poprawy rentowności oraz zmiany struktury aktywów i pasywów spółki. Sytuacja makroekonomiczna, ograniczenie popytu wewnętrznego, duża zmienność kursów walut, polityka kredytowa banków oraz kondycja finansowa dłużników to główne negatywne czynniki w otoczeniu przedsiębiorstw. W związku z powyższym w ocenie Zarządu istnieją zagrożenia zarówno po stronie przedsiębiorstw jak i otoczenia, które mogą mieć wpływ na kontynuację działalności.

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 14 2017 20:30 V8.8.9-1